علم الیقین نویسنده: حکیم محسن فیض کاشانی

علم الیقین نویسنده: حکیم محسن فیض کاشانی

علم الیقین نویسنده: حکیم محسن فیض کاشانی

توضیحات:
تاریخچه اى از زندگانى مؤلف ، مدخل ، مقدمه ، مقصد اول : شناخت خداى متعال ، مقصد دوم : شناخت فرشتگان ، مقصد سوّم : شناخت كتابهاى آسمانى و رسولان الهى علیهم السلام

بیوتکنولوژی و علوم پزشکی

بیوتکنولوژی و علوم پزشکی

بیوتکنولوژی و علوم پزشکی

عنوان مقاله: بیوتکنولوژی و علوم پزشکیقالب بندی: word
شرح مختصر: کاربرد بیوتکنولوژی در زمینة علوم پزشکی و دارویی،موضوعات بسیار گسترده‌ای مانند ابداع روش‌های کاملاً جدید برای تشخیص مولکولی مکانیسم‌های بیماری‌زایی و گشایش سرفصل جدیدی به نام پزشکیمولکولی، امکان تشخیص پیش از تولد بیماری‌ها و پس از آن، ژن‌‌درمانی و کنارگذاشتن (نسبی) برخورد معلولی با بیمار و بیماری، تولید داروها و واکسن‌های نوترکیب و جدید، ساخت کیت‌های…