مشاركت تجارتي (جوينت ونچر)

مشاركت تجارتي (جوينت ونچر)

مشاركت تجارتي (جوينت ونچر)

عنوان تحقیق: مشاركت تجارتي (جوينت ونچر)فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۲۳
شرح مختصر:
Joint Venture اصطلاحي است انگليسي كه در زبان حقوقي و اقتصادي كشور ما به همان لفظ بكار رفته است بعضيها با توجه به اينكه اين اصطلاح براي اولين مرتبه در قراردادهاي نفتي مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتياز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشاركت تعبير نموده اند Joint Venture الزاماً قرارداد نيست و گاه ماهيت حقوقي شركت را به خود مي گيرد.
اكثر قريب به…