کاهش اثرات ناشی ازپدیده های هواشناسی با بکارگیری سیستم پیشرفته تصمیم یار راهداری مبتنی برفناوری ارتباطات خودرویی

کاهش اثرات ناشی ازپدیده های هواشناسی با بکارگیری سیستم پیشرفته تصمیم یار راهداری مبتنی برفناوری ارتباطات خودرویی

کاهش اثرات ناشی ازپدیده های هواشناسی با بکارگیری سیستم پیشرفته تصمیم یار راهداری مبتنی برفناوری ارتباطات خودرویی

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۳
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
با وجود گسترش بکارگیری فناوریهای پیشرفته با هدف بهبود ایمنی حمل و نقل، از میان عواملی که در بروز تصادفات جاده ای نقش دارند، سهم پدیده های هواشناسی همچنان قابل ملاحظه می باشد. امروزه در میان فناوریهای پیشرفته، فناوری ارتباطات خودرویی به عنوان تنها راه عملی برای افزایش ایمنی و جلوگیری از تصادفات خودرویی در سطح جاده ها و معابر شهری شناخته شده و فرصت را برای بهبود ایمنی و کاهش اثرات در شرایط…