بهینه سازی ازدحام ذرات در محیط های پویا

بهینه سازی ازدحام ذرات در محیط های پویا

بهینه سازی ازدحام ذرات در محیط های پویا

عنوان: بهینه سازی ازدحام ذرات در محیط های پویاقالب بندی: word
قیمت:۲۳۰۰ تومان
شرح مختصر:
ذرات پویا در گرافیک کامپیوتر از شبیه سازی ازدحام رانده میشوند، و اجزاء به اشتراک گذاری اطلاعات توسط شبکه های اجتماعی الهام گرفته است. این ترکیب مواد PSO را به بهینه ساز قوی و کارآمد از توابع هدف حقیقی (گرچه PSO در ترکیب و مسائل گسسته بیش از حد موفق ظاهر میشود میسازد.PSO یک روش هوش محاسباتی پذیرفته شده است، و برخی از ویژگی ها را با الگوریتم های تکاملی به اشتراک…