انواع تحقیق

انواع تحقیق

انواع تحقیق

با سلامدر این پست پاورپوینت انواع تحقیق (تحقیق زمینه یابی و تحقیق آزمایشی) در حدود ۲۰ اسلاید قرار داده شده است.در این پاورپوینت به صورت جامع هر دو نوع تحقیق زمینه یابی و آزمایشی را مورد بررسی قرار میدهد.فلذا شما میتوانید از این پاورپوینت در دروس نگارش علمی ، آمار … استفاده نمایید.
 
محتویات پاورپوینت :
تعریف تحقیق زمینه یابی (Survey)
هدف های تحقیق زمینه یابی 
ویژگی های تحقیق زمینه یابی 
انواع تحقیق زمینه یابی
 
مزایای تحقیق…